KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017- 2018 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TÂN AN